Patrz uważnie
6. Soko
łowsko Festiwal Filmowy Hommage a Kieślowski
w nowej formule artystycznej i organizacyjnej

18 filmow dokumentalnych i fabularnych z Chile i Europy, także z Polski, seria paneli dyskusyjnych pod hasłem „Patrz uważnie” oraz zmieniona formuła artystyczna i organizacyjna Festiwalu Filmowego Hommage a Kieślowski. Sokołowsko, 9–11 września 2016 r.

Jaki charakter mają te zmiany? Jaki w tym roku będzie Hommage a Kieślowski?

W roku 2016 festiwal pojdzie tropem swoistej rady i mądrego zalecenia Krzysztofa Kieślowskiego, kierowanego wielokrotnie do jego studentow w Polsce i Europie: Patrz uważnie”. Szczególnie istotny będzie dialog z kinem europejskim w duchu poszanowania kulturowej różnorodności i ideałów europejskich: wolności, braterstwa i równości. Zaprezentujemy filmy dokumentalne i różnorodne stylistycznie koprodukcje europejskie opowiadające o czasach, w których żyjemy oraz wpływie historycznych przewartościowań i procesów na życie człowieka. Filmy stawiające w centrum opowieści zarówno losy indywidualne, jak i zbiorowe. Obrazy te pozbawione są tezy czy recepty. To silnie emocjonalne kino zmuszające do zadawania sobie pytań, jak my sami zachowalibyśmy się w danej sytuacji i w jakim świecie dzisiaj żyjemy. Jest to pewien wycinek rzeczywistości XXI wieku, kropla, w której chcemy ujrzeć ocean tak charakteryzuje kierunki programowe Dorota Paciarelli, dyrektor artystyczna festiwalu. Startujących w zawodzie filmowca chcemy zachęcić do koprodukcji. Chcemy przypomnieć, że to właśnie Krzysztof Kieślowski jako reżyser i Krzysztof Zanussi jako producent byli w Polsce pionierami realizującymi filmy w koprodukcji z Francją, Niemcami, Szwajcarią i Włochami.

 

mapa_sffhak...
mapa_sffhak_2016 mapa_sffhak_2016
 

   program2016

P R O G R A M

 

Filmy na tegorocznym Festiwalu Hommage a Kieślowski prezentowane będą w trzech sekcjach: Bez fikcji (dokument), Re: Interpretacje (filmy fabularne), Hommage a Kieślowski (retrospektywa filmow Kieślowskiego i filmy o jego tworczości).

Na program Festiwalu złożą się następujące tytuły:

Sekcja Bez fikcji!:

Adwokaci – niemiecka historia” („Die Anwalte – Eine deutsche Geschichte”), reż. Birgit Schulz, Niemcy 2009 (97 min)

Bracia”, reż. Wojciech Staroń, Polska 2015 (70 min)

Dybuk. Rzecz o wędrowce dusz”, reż. Krzysztof Kopczyński, Polska, Szwecja, Ukraina 2015 (86 min)

Galumphing”, reż. Kamila Jozefowicz, Polska 2012, (41 min)

Fuocoammare. Ogień na morzu” („Fuocoammare”), reż. Gianfranco Rosi, Włochy, Francja 2015 (108 min)

Latawce”, reż. Beata Dzianowicz, Polska 2007 (52 min)

Sekcja Re: Interpretacje:

Aurora”, reż. Rodrigo Sepulveda, Chile 2014 (98 min)

„Carte Blanche”, reż. Jacek Lusiński, Polska 2015 (101 min)

Ja, Olga Hepnarova”, („Ja, Olga Hepnarova”), reż. Tomaš Weinreb, Petr Kazda, Czechy, Polska, Słowacja 2016 (106 min)

Moje corki krowy”, reż. Kinga Dębska, Polska 2015 (88 min)

Fritz Bauer kontra państwo” („Der Staat gegen Fritz Bauer”), reż. Lars Kraume, Niemcy 2015 (105 min)

Co przynosi przyszłość(„L’Avenir”), reż. Mia Hansen-Love, Francja, Niemcy 2016 (100 min)

Śmierć w Sarajewie” („Smrt u Sarajevu”) , reż. Danis Tanović, Francja, Bośnia, Hercegowina 2016 (85 min)

Timbuktu”, reż. Abderrahmane Sissako, Francja, Mauretania 2014 (100 min)

Sekcja Hommage a Kieślowski:

Trzy kolory: Czerwony”, reż. Krzysztof Kieślowski, Polska, Francja, Szwajcaria 1994 (95 min)

Bez końca”, reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1984 (103 min)

Siedem kobiet w rożnym wieku”, reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1978 (15 min)

Spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim” („Begegnung mit Krzysztof Kieslowski”), reż. Andreas Voigt, Niemcy 1995 (45 min)

Trzy kolory: Czerwony” to głowny obraz retrospektywy filmow Krzysztofa Kieślowskiego. Obok niego pokazane zostaną Bez końca” i Siedem kobiet w rożnym wieku”. W tej sekcji zaprezentowany zostanie rownież minimalistyczny dokument Andreasa Voigta, jednego z najbardziej cenionych niemieckich reżyserow dokumentalnych, nakręcony w grudniu 1995 roku, 45-minutowy wywiad pt. Spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim”. Projekcji towarzyszyć będzie dyskusja z Andreasem Voigtem o trudnościach związanych z powstawaniem filmu, wartości przyjaźni i szczęścia w życiu dokumentalisty oraz wpływie kina polskiego na pokolenie filmowcow z byłej NRD i sytuacji filmu dokumentalnego w dzisiejszych Niemczech.

Wątkiem tematycznym przewijającym się w tegorocznej edycji Festiwalu jest funkcjonowanie

i znaczenie prawa w życiu indywidualnym i społecznym. Stanowi to punkt wyjścia debaty z udziałem Krzysztofa Piesiewicza. Jej tematem będą obserwacje wspołscenarzysty „Czerwonego” i „Bez końca” z jego działalności w charakterze adwokata w procesach politycznych przeciw opozycji w latach osiemdziesiątych; wybory, dylematy etyczne i moralne adwokatow oraz sposoby ich przedstawiania w kinie.

Kontynuacją wspołpracy z Letnią Szkołą Filmową Uherske Hradiště jest wspolna prezentacja koprodukcji czesko-polsko-słowackiej Ja, Olga Hepnarova” i reżysersko-producencki debiut Tomaša Weinreba i Petra Kazdy, ktorzy będą gośćmi festiwalu.

Festiwal otworzy nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na Berlinale 2016 film dokumentalny włoskiego reżysera, producenta i operatora kamery Gianfranco Rosi pt. Fuocoammare. Ogień na morzu”. Jacopo Quadri, montażysta filmu, będzie gościem specjalnym Festiwalu. W ramach masterclass i dyskusji odniesie się on m.in. do procesu powstawania ostatecznej wersji montażowej filmu. Zdjęcia do włosko-francuskiej koprodukcji trwały ponad rok i miały miejsce na wyspie Lampedusa.

Dorota Paciarelli tak objaśnia repertuarowe wybory:

Nasz festiwal jest otwarty na filmy, które nie wpisują się w nurt kina ideologicznego czy kina nachalnych politycznych przesłań. Staramy się zachować pozycję środka, a więc pozycję niezależną, którą w swych filmach zachowywał Krzysztof Kieślowski. Nawet w najbardziej radykalnych opowieściach pozostał konsekwentnie wierny zasadzie niedenuncjowania swych bohaterów, przez co uniknął niebezpieczeństwa redukcji sztuki do narzędzia politycznej agitacji. Był Europejczykiem w sensie reprezentowanych w swych filmach wartości. Przypomnijmy, że gdy odbierał nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej za „Krótki film o zabijaniu”, powiedział jedno tylko zdanie: „I hope Poland is in Europe”, czyli: „Mam nadzieję, że Polska jest w Europie”. Nadzieję zastąpiły fakty – Polska jest dzisiaj krajem europejskim, o czym warto pamiętać w czasach rosnących nastrojów antyeuropejskich i nacjonalizmów.

Dzięki wspołpracy Hommage a Kieślowski z Narodowym Instytutem Audiowizualnym po raz pierwszy wybrane filmy festiwalu zobaczy także publiczność stolicy. W Warszawie przy ulicy

Wałbrzyskiej będzie można obejrzeć sześć filmow z programu festiwalowego: „Adwokaci – niemiecka historia”, „Bez końca”, „Bracia” „Ja, Olga Hepnarova”, „Fuocoammare. Ogień na morzu” i „Spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim”. Dzięki technologii streamingu na ekranie kina Narodowego Instytutu Audiowizualnego transmitowane będą na żywo także debaty z udziałem festiwalowych gości.

Organizatorem festiwalu Hommage a Kieślowski jest Fundacja Sztuki Wspołczesnej „In Situ”.

„In situ” oznacza z łacińskiego „w miejscu”. Nazwa odzwierciedla i wyznacza filozofię działania organizacji promującej wspołczesną sztukę, w tym sztukę filmową. Sokołowsko to idealna przestrzeń działań Fundacji i pole prezentacji artystow wielu dziedzin. Hommage a Kieślowski wpisuje się w ideę tworzenia miejsca. Ten aspekt działalności Festiwalu dyrektor artystyczna oraz Fundacja jako organizator uznają za priorytetowy, szczegolnie w czasach silnego rozproszenia środowiska i mylnego

przekonania, że Internet i media społecznościowe zastąpią bezpośredni i osobisty kontakt. By pielęgnować pamięć, przechowywać elementy kulturowej tożsamości, a także by chronić i promować tworczość i działalność pedagogiczną, Fundacja „In Situ” w Sokołowsku kontynuuje tworzenie Archiwum Tworczości Krzysztofa Kieślowskiego. Udaje się to dzięki ogromnemu zaangażowaniu i zaufaniu pani Marii Kieślowskiej, a także pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Audiowizualnego i przyjacioł artysty. Znalazły się tu unikatowe, pochodzące z archiwum rodziny oraz przyjacioł Kieślowskiego dokumenty, zdjęcia, w tym zbior rożnych wersji scenariuszy. Festiwalowi goście będą mieli okazję obejrzeć fragmenty Archiwum i wystawę multimedialną.

Przestrzenie festiwalowych działań rozciągają się od pomieszczeń Fundacji: wyremontowanej części zabytkowego Sanatorium dr. Brehmera, wraz z malowniczym westybulem, dającą wiele możliwości salą multimedialną, otwartą niedawno ciemnią analogową im. Zygmunta Rytki, poprzez położony niedaleko zabytkowy kinoteatr „ZDROWIE”, aż po przestrzeń całego miasteczka, gdzie staną dwa kina plenerowe.

Sokołowsko pielęgnuje pamięć o Kieślowskim, a tworząc Archiwum Tworczości Krzysztofa Kieślowskiego i organizując od sześciu lat festiwal filmowy, przyczynia się do promocji malowniczego Sokołowska, zmieniającego się na kilka festiwalowych dni w pulsujący punkt na kulturalnej mapie Polski.

Dorota Paciarelli, pierwsza dyrektor artystyczna festiwalu Hommage a Kieślowski, jest producentką filmową, konsultantką i menadżerką kultury. Wspołpracowała z Krzysztofem Kieślowskim w latach 19831996 jako organizatorka jego warsztatow w Europie, tłumaczka, a od 1987 roku jako agentka w krajach niemieckojęzycznych. Od lat angażuje się na rzecz poprawy jakości scenariuszy i europejskich koprodukcji oraz europejskiej wspołpracy kulturalnej. W latach 1990–1996 odpowiadała za zmianę profilu programowego jako dyrektor Polskiego Instytutu w Berlinie. W latach 1999–2005, jako szefowa warsztatow scenariuszowych i developmentu w funduszu regionalnym Nordmedia w Dolnej Saksonii, zajmowała się programami stypendialnymi oraz czuwała nad rozwojem scenariuszy młodych tworcow. W latach 2005–2008 wspołtworzyła Polski Instytut Sztuki Filmowej na stanowisku zastępcy dyrektora, kierując pracą działu wspołpracy z UE i międzynarodowych koprodukcji. Dorota Paciarelli jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i przewodniczącą zarządu Forum Krzysztofa Kieślowskiego w Berlinie, skupiającego byłych przyjacioł i studentow Kieślowskiego.

www.hommageakieslowski.pl

Organizator: Fundacja Sztuki Wspołczesnej „In Situ”

Partner strategiczny: Outdoor Cinema

Patronat honorowy: Maria Kieślowska, Cezary Przybylski Marszałek Wojewodztwa Dolnośląskiego, Roman Szełemej Prezydent Miasta Wałbrzycha, Jacek Cichura Starosta Wałbrzyski, Marcin Raczyński Burmistrz Mieroszowa, Lidia Turkowicz Sołtys Sokołowska, Petr Janyška Dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, Włoski Instytut Kultury w Krakowie, Studio Filmowe TOR

Sponsorzy: KGHM Polska Miedź S.A., Kopalnie Surowcow Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., SEGEPO-REFA Sp. z o.o., RONAL POLSKA Sp. z o.o., Izusu Automotive Polska

Sfinansowano ze środkow: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Gminy Mieroszow

Partnerzy: Narodowy Instytut Audiowizualny, Legalna Kultura, Krzysztof Kieślowski Forum e.V. BERLIN, KPMG w Polsce, A'propos Hotel Restauracja Club, Nord-Wacht Group Sp. z o.o., Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej "DISCE", Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Patroni medialni: TVP 2, miesięcznik KINO, magazyn SENS, Telewizja Kino Polska, magazyn Film&TVKamera, Magazyn Filmowy i serwis sfp.org.pl, portal WP.pl

Kontakt:

Dorota Paciarelli dyrektor artystyczna Festiwalu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Pierzchała koordynator Festiwalu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PR Festiwalu:

STREFA 101 agencja PR Danuta Twardoch

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 502 274 718

Fundacja Sztuki Wspołczesnej „In Situ”

Organizacja pożytku publicznego 1%

NIP 529 169 68 70 KRS 0000225393

nr konta bankowego 04 1240 1037 1111 0010 1603 1185

adres korespondencyjny:

ul. Rożana 3, 58-350 Sokołowsko

+48 502 081 491

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sokolowsko.org , www.insitu.pl